ഓര്‍മ്മകളും, കിനാവും,നിലാവും പുഞ്ചിരിക്കുന്നു ... ജാലകം ഞാനടയ്ക്കില്ല.......! അലയൊതുങ്ങുന്നതും.., നിലാവുദിക്കുന്നതും ..നോക്കി വെറുതെ ഞാനിവിടെ..!.

Sunday, 14 August 2011

തീനിറം.


എല്ലാ നിറങ്ങളെക്കുറിച്ചും 
കറുപ്പിലെഴുതാം
നിറങ്ങളാവേശിച്ച 
ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ചും.

 നിറം വാര്‍ന്ന 
വേദനകളെക്കുറിച്ച് 
ചോരനിരമുള്ള 
ഓര്‍മ്മപ്പശയുണങ്ങിയ
കടലാസിലെഴുതാം .

ഞരമ്പിലെ വീഞ്ഞിന്‍റെ
ചുവപ്പുനിറത്തിലെഴുതാന്‍
തെരുവു യുദ്ധങ്ങള്‍ 
ഖിന്നത നിറച്ച 
മുറിവിന്‍റെ
പേന വേണം.

ഏല്ലാവര്‍ക്കും
അവരുടേതായ കാരണങ്ങളാല്‍ 
ഒരു പേനയും 
ആത്മാവിലൊരു 
കടലാസുമുണ്ട്.

എന്നാല്‍ 
അച്ഛനോ ,അയല്‍ക്കാരനോ 
പകര്‍ത്തിത്തന്ന 
ഇടിത്തീ  നിറമുള്ള 
ഓര്‍മ്മകളെ 
ചാരമായിപ്പോയ കടലാസില്‍ 
അവള്‍
എങ്ങനെ
പകര്‍ത്തിയെഴുതും..?