ഓര്‍മ്മകളും, കിനാവും,നിലാവും പുഞ്ചിരിക്കുന്നു ... ജാലകം ഞാനടയ്ക്കില്ല.......! അലയൊതുങ്ങുന്നതും.., നിലാവുദിക്കുന്നതും ..നോക്കി വെറുതെ ഞാനിവിടെ..!.

Tuesday, 6 July 2010

കാരണം

അലയൊതുങ്ങിയാലെ.... അടിത്തട്ടു കാണാനാവൂ.......!!

1 comment:

  1. കടലിന്നടിയിലാണത്രെ അമൂല്യങ്ങളായ മുത്തുക്കളും, പവിഴങ്ങളുമൊക്കെ..!

    ReplyDelete