ഓര്‍മ്മകളും, കിനാവും,നിലാവും പുഞ്ചിരിക്കുന്നു ... ജാലകം ഞാനടയ്ക്കില്ല.......! അലയൊതുങ്ങുന്നതും.., നിലാവുദിക്കുന്നതും ..നോക്കി വെറുതെ ഞാനിവിടെ..!.

Thursday, 29 July 2010

തളിര്


നീ നിന്റെ ജീവന്‍ പകുത്തു നീട്ടി ,
എനിക്കെന്റെ ലോകം തിരിച്ചു കിട്ടി ..
 കണ്ണീര്‍ ക്കിളികള്‍  പറന്നു പോയി ,
ചിരിമഴ എന്നുള്ളില്‍ താളമായി. .

മഴയില്‍ നനഞ്ഞു, നനഞ്ഞു ഞാന്‍ നില്‍ക്കവേ ,
നീയെന്നില്‍ പെയ്യുന്ന മേഖമായി  ..
നിന്‍ വന്യ ഗര്‍ജ്ജനം നാദമായി 
എന്നും ഞാന്‍ മീട്ടുന്ന വീണയായി ..

ഈ മഴ പ്രളയമായ്  എന്നില്‍  നിറയട്ടെ 
ഒരാലിലത്തളിരായ് ഞാനൊഴുകി  നടക്കട്ടെ.. 


No comments:

Post a Comment